Komoča - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27. 5. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2024/ZD zo dňa 14.3.2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2024/ZD

Neuvedené

G.Z.Bau, s.r.o.

OBEC KOMOČA

14. 5. 2024

Zmluva o združenej dodávke plynu

20241024

48,00 EUR

encare, s.r.o.

OBEC KOMOČA

14. 5. 2024

Zmluva o združenej dodávke elektriny

20242047

Neuvedené

encare, s.r.o.

OBEC KOMOČA

2. 5. 2024

Príkazná zmluva na výkon stavebného dozoru

02/2024

1 500,00 EUR

Attila Fekete - FEKATTI

OBEC KOMOČA

29. 4. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

HM/463/2024

13,00 EUR

Attila Jurisz

OBEC KOMOČA

24. 4. 2024

Zmluva o nájme pozemkov

CHO/3/2024

28,00 EUR

Zlatice Tarkaiová

OBEC KOMOČA

11. 4. 2024

Zmluva o účinkovaní

13/2024/ZÚ

270,00 EUR

Kultúrny spolok - Kuttyomfitty - Kulturális Egyesület

OBEC KOMOČA

4. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Komoča v roku 2024

07/2024/FD

500,00 EUR

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Komoča

OBEC KOMOČA

3. 4. 2024

ZMLUVA č. HM/462/2024 o nájme hrobového miesta

HM/462/2024

13,00 EUR

Lukács Imrich

OBEC KOMOČA

3. 4. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

HM/461/2024

13,00 EUR

Gál Ladislav

OBEC KOMOČA

3. 4. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

HM/460/2024

6,50 EUR

Gál Ladislav

OBEC KOMOČA

3. 4. 2024

Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu

05/2024/FD

600,00 EUR

ZO CSEMADOK

OBEC KOMOČA

3. 4. 2024

Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu

10/2024/FD

3 550,00 EUR

TJ Družstevník Komoča

OBEC KOMOČA

2. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

324 0239

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

OBEC KOMOČA

2. 4. 2024

Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta

Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe štu

Neuvedené

Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho

OBEC KOMOČA

26. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Komoča v roku 2024 č. 09/2024/FD

09/2024/FD

650,00 EUR

Komočský Cesnačik - Polgári Társulás Kamocsai Fokhagymácska

OBEC KOMOČA

25. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Komoča v roku 2024 č. 06/2024/FD

06/2024/FD

500,00 EUR

Jednota dôchodcov Komoča

OBEC KOMOČA

20. 3. 2024

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti č. 12/2024/KZ

12/2024/KZ

3 695,00 EUR

František Nagy a Annamária Nagyová

OBEC KOMOČA

20. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Komoča v roku 2024 č. 08/2024/FD

08/2024/FD

800,00 EUR

Klub vojenskej histórie Komoča

OBEC KOMOČA

14. 3. 2024

ZMLUVA O DIELO č. 11/2024/ZD

11/2024/ZD

235 710,14 EUR

G.Z.Bau, s.r.o.

OBEC KOMOČA

12. 3. 2024

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-809028713054

17,89 EUR

Slovak Telekom, a.s.

OBEC KOMOČA

12. 3. 2024

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-808782732369

30,90 EUR

Slovak Telekom, a.s.

OBEC KOMOČA

26. 2. 2024

Zmluva č.04/2024 o vykonaní odbornej praxe

04/2024

Neuvedené

Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho

OBEC KOMOČA

22. 2. 2024

Dodatok č.1 k Zmluve č.230565 08U02 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie

Dodatok č.1 k Zmluve č.230565 08U02 o poskytnutí p

303 195,00 EUR

Environmentálny fond

OBEC KOMOČA

20. 2. 2024

ZMLUVA č. HM/459/2024 o nájme hrobového miesta

HM/459/2024

6,50 EUR

Erika Tóthová

OBEC KOMOČA

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 661