Obec Komoča

oficiálne stránky obce

Hľadanie

Svet Európy 2017

Budujeme partnerstvá

triedime.sk

Organizácie

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013

 

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

Program obnovy dediny

Environmentálny fond Program obnovy dediny

Vďaka rozhodnutiu ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny – Zelená dedina sú financované v obci Komoča tieto projekty:

  • Rok 2014: Obnova centrálneho parku v Komoči
  • Rok 2015: Úprava verejného priestranstva s vytvorením oddychovej plochy v obci Komoča – II. etapa
  • Rok 2016: Úprava verejného priestranstva s vytvorením oddychovej plochy v obci Komoča – III. etapa
  • Rok 2017:Revitalizácia parku výsadbou byliniek

Návštevnosť od 7.2.2013

159657
Dnes
Včera
Tento týžden
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Všetky
70
155
700
157897
4030
7807
159657

AKTUALITY

 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK


Obstarávateľ: Obec Komoča

Názov zákazky:
Rekonštrukcia domu smútku v obci Komoča

Stručný opis zákazky:
Rekonštrukcia domu smútku v obci Komoča
podľa projektovej dokumentácie s výkaz - výmer,
ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky,
plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na 
http://voarchiv.eu/files/167-f3cb6b469f/.

Lehota na predkladanie ponúk:
do 07.11.2017, 10:00 hod.    

 OBEC KOMOČA VYHLASUJE


výberové konanie na obsadenie funkcie


HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE


Obec Komoča uznesením Obecného zastupiteľstva v Komoči číslo 37/19092017 zo dňa 19.9.2017, v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválilo vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra na deň 20.11.2017.

Pracovný pomer hlavného kontrolóra obce sa určuje na čiastočný úväzok – 0,1 s nástupom od 1.1.2018. Termín podania prihlášok je 14.11.2017 vrátane, v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra“
na Obecný úrad Komoča, 941 21 Komoča 495.


Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky si záujemcovia môžu vyžiadať a prevziať osobne, poštou alebo elektronicky na adrese vyhlasovateľa, na telefónnom čísle 035/6481211 alebo na mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Milí obyvatelia,

pripravujeme Stratégiu CLLD (miestny rozvoj, vedený komunitou) pre územie MAS Združenie Dolný Žitný ostrov.

Zisťujeme čo sa Vám páči, čo nepáči a čo by Ste radi zmenili a ako. Zapojte sa prosím do rozhodovania o našej spoločnej budúcnosti. Na Vašom názore záleží! Ďakujeme.

Dotaznik LEADER CLLD - kliknite

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022

Obstarávateľ strategického dokumentu, Nitriansky samosprávny kraj, sídlom Rázusova 2A, 949 01 Nitra, predložil dňa 4. februára 2016 Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022”, ktorý je zverejnený na webovom sídle ministerstva: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra
a webovom sídle obstarávateľa: https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/8541
Písomné pripomienky občanov obce Komoča ako dotknutej obce k oznámeniu prosíme doručiť na Obecný úrad v Komoči.

Oznámenie o strategickom dokumente zverejnené dňa 9.2.2016 (PDF, 0,4 MB)

Milí obyvatelia,

Pomôžte nám vyplnením resp. zdieľaním tohto dotazníka nájsť čo najviac regionálnych špecifík, jedinečností okresu Komárno. Sú nimi všetky duševné, materiálne, prírodné, spoločenské hodnoty a produkty, ktoré vznikli v súvislosti s nejakou tvorivou činnosťou, výrobou, tradíciami, vedomosťami, v súvislosti s regiónom alebo jeho živou prírodou, ktoré sú z regionálneho hľadiska rozhodujúce a významné, obyvateľstvom určitého regiónu považované za typické a všeobecne známe, a ktoré významne prispievajú k šíreniu dobrého mena regiónu, vytvoreniu a posilneniu regionálnej identity.

Regionálne jedinečnosti - kliknite