rozšírené vyhľadávanie
...
Obec Komoča

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10. 7 .2020

Zmluva o spolupráci

N20200706001

Neuvedené

Implementačná agentúra MPSVR SR

Obec Komoča

8. 6 .2020

Dodatok č. 1 k darovacej zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Nadácia poštovej banky

Obec Komoča

2. 6 .2020

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

180,00 EUR Jednostoosemdesiat EUR

Judit Csókás

Obec Komoča

28. 4 .2020

Zmluva o dielo

ZD2/2020

3 720,00 EUR Tritisícsedemstodvadsať EUR

Barbora Hrobáreková - LACO AIR

Obec Komoča

23. 4 .2020

Zmluva o dielo

ZD1/2020

2 044,80 EUR Dvetisícštyridstaťštyri EUR osemdesiat centov

Ing. Ladislav Madarász - Madplant Garden

Obec Komoča

15. 4 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Komoča v roku 2020

7/2020

300,00 EUR Tristo EUR

Jednota dôchodcov Komoča

Obec Komoča

15. 4 .2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny koncovému odberateľovi elektriny

20222276

Neuvedené

ELGAS, k.s.

Obec Komoča

26. 3 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

1420 029

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Komoča

26. 3 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Komoča v roku 2020

6/2020

600,00 EUR Šesťsto EUR

Občianske združenie Komoča

Obec Komoča

13. 3 .2020

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov uzatvorená podľa §20a Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zmluva o spolupráci a združení fin.prostriedkov

1 172,00 EUR Jedentisícstosedemdesiatdva EUR

Obce MAS Združenie Dolný Žitný ostrov

Obec Komoča

9. 3 .2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

350,00 EUR Tristopäťdesiat EUR

EPIC Partner a.s.

Obec Komoča

2. 3 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Komoča v roku 2020

2/2020

3 100,00 EUR Tritisícsto EUR

TJ Družstevník Komoča

Obec Komoča

29. 2 .2020

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

40,00 EUR Štyridsať EUR

Bak Július

Obec Komoča

28. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Komoča v roku 2020

1/2020

500,00 EUR Päťsto EUR

ZO CSEMADOK

Obec Komoča

27. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Komoča v roku 2020

3/2020

500,00 EUR Päťsto EUR

Klub vojenskej histórie Komoča

Obec Komoča

26. 2 .2020

Darovacia zmluva uzatvorená podľa ust. §628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Obč.zákonník

Darovacia zmluva

2 700,00 EUR Dvetisícsedemsto

Nadácia poštovej banky

Obec Komoča

21. 2 .2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

35 435,00 EUR Tridsaťpäťtisícštyristotridsaťpäť

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Obec Komoča

19. 2 .2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti č. K042019

Dodatok č. 1

Neuvedené

OSRAM a.s.

Obec Komoča

13. 2 .2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov z 28.10.2010

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestoro

Neuvedené

MUDr. Marian Garban ml.

Obec Komoča

10. 2 .2020

Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Darovacia zmluva

1 590,00 EUR Jedentisícpäťstodeväťdesiat EUR

dm drogerie markt, s.r.o.

Obec Komoča

6. 2 .2020

Zmluva o spolupráci podľa §59 ods. 3 Zákona o odpadoch

NR151030

podľa predpisov Zákona o odpadoch

RECobal s.r.o.

Obec Komoča

27. 12 .2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

K082019

369,00 EUR Tristošesťdesiatdeväť EUR

Ing. Perei Vladimír a Ing. Ľubica Pereiová

Obec Komoča

20. 12 .2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

K052019

331,94 EUR tristotridsaťjeden eur a deväťdesiatštyri eurocentov

Jeanette Tóth

Obec Komoča

19. 12 .2019

Zmluva o účinkovaní

ZU052019

70,00 EUR Sedemdesiat EUR

Evelína Vargová

Obec Komoča

12. 12 .2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

K072019

1,00 EUR Jedno euro

Gálová Irena a Jančárová Eva

Obec Komoča

12. 12 .2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

K062019

1,00 EUR Jedno euro

Gálová Irena

Obec Komoča

22. 11 .2019

Zmluva o príjme a čistení odpadových vôd

Zmluva o príjme a čistení odpadových vôd

51,20 EUR Päťdesiatjeden eur 20 centov

Ladislav Madari - Pacifick Slovakia

Obec Komoča

22. 11 .2019

Zmluva o účinkovaní

ZU042019

300,00 EUR

Ervin Tánczos

Obec Komoča

21. 11 .2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

201914232

100,80 EUR Jednosto eur 80 centov

Disig, a.s.

Obec Komoča

18. 11 .2019

Darovacia zmluva uzavretá v zmysle 628 a nasl. Občianskeho zákonníka

Darovacia zmluva

200,00 EUR

Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány

Obec Komoča

6. 11 .2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 31/2017

Dodatok č. 1 k zmluve č. 31/2017

7 582,15 EUR Sedemtisícpäťstoosemdesiatdva Eur pätnásť centov

Darton s.r.o.

Obec Komoča

25. 10 .2019

Dohoda uzatvorená podľa §10 ods. 311 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.zs o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

19/17/010/54

Neuvedené

Obec Komoča

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

23. 10 .2019

Zmluva o dodávke elektriny

BCF ENERGY 122VP

Neuvedené

Obec Komoča

BCF ENERGY, s.r.o.

17. 10 .2019

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"

f7b83d10-2e11-4ac5-afa7-0b8a2e43a09b

300,00 EUR Tristo EUR

Obec Komoča

Slovenský futbalový zväz

3. 10 .2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Dodatok č. 1 ku zmluve č. K022019

Neuvedené

MUDr. Milada Boldižárová

Obec Komoča

3. 10 .2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

Dodatok č. 1 ku zmluve č. K032019

Neuvedené

MUDr. Július Hóbor

Obec Komoča

11. 9 .2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

K042019

7 365,00 EUR sedemtisíctristošesťdesiatpäť EUR

OSRAM a.s.

Obec Komoča

19. 8 .2019

Zmluva o zriadenie bežného účtu na vyplatenie podpory /dotačný účet/

308742-2019

Neuvedené

Obec Komoča

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

19. 8 .2019

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu

308742-2019

79 025,03 EUR sedemdesiatdeväťtisícdvdsaťpäť eur a tri centy

Obec Komoča

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

19. 8 .2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

308742-2019

79 025,03 EUR sedemdesiatdeväťtisícdvdsaťpäť eur a tri centy

Obec Komoča

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

19. 8 .2019

Úverová zmluva

308742-2019

79 025,03 EUR sedemdesiatdeväťtisícdvdsaťpäť eur a tri centy

Obec Komoča

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Mobilná aplikácia

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Facebook

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 13.8.2020, 2:13:48

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31
1
1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

projekt

logo

Aktuálne počasie

dnes, utorok 11. 8. 2020
mierny dážď 31 °C 19 °C
streda 12. 8. jasná obloha 30/19 °C
štvrtok 13. 8. slabý dážď 30/19 °C
piatok 14. 8. mierny dážď 26/20 °C

Slovník

Slovensko-maďarský slovník

logo

 

 

NSK husk envi-pakRRAinterreg

Obnovy dediny BGAnadácia PBnadáciaZSEPPAwifi4eu