Komoča - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
6. 10. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

HM/10/2021

13,00 EUR

Irena Gálová

Obec Komoča

6. 10. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

HM/9/2021

6,50 EUR

Anna Lukácsová

Obec Komoča

5. 10. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

HM/8/2021

6,50 EUR

Eva Lukácsová

Obec Komoča

5. 10. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

HM/7/2021

13,00 EUR

Eva Lukácsová

Obec Komoča

5. 10. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

HM/6/2021

19,50 EUR

Eva Lukácsová

Obec Komoča

5. 10. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

HM/5/2021

13,00 EUR

Eva Lukácsová

Obec Komoča

5. 10. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

HM/4/2021

13,00 EUR

Eva Lukácsová

Obec Komoča

5. 10. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

HM/3/2021

19,50 EUR

Eva Lukácsová

Obec Komoča

5. 10. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

HM/2/2021

13,00 EUR

Eva Lukácsová

Obec Komoča

5. 10. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

HM/1/2021

19,50 EUR

Eva Lukácsová

Obec Komoča

4. 10. 2021

Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva

480,00 EUR Štyristoosemdesiat

Obec Komoča

RIGHTAUDIT s.r.o.

29. 9. 2021

Dodatok č. N20200706001D03 k Zmluve o spolupráci č. N20200706001

N20200706001D03

Neuvedené

Iimplementačná agentúra MPSVR SR

Obec Komoča

20. 9. 2021

Zmluva o výkone činnosti športového odborník-trénera v rámci projektu DSG 2021/22

Zmluva o výkone činnosti trénera

50,00 EUR Päťdesiat EUR/mesiac

Benjamin Nagy

Obec Komoča

26. 8. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

GEN21072100011

60,00 EUR šesťdesiať

Slovanet, a.s.

Obec Komoča

30. 7. 2021

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

7/1/2021

480,00 EUR Štyristoosemdesiat EUR

Zemnet s.r.o.

Obec Komoča

2. 6. 2021

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej

veterinárne úkony podľa cenníka

OZ Veselá Labka, MVDr. Ostružlík Marián

Obec Komoča

13. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

3210227

3 000,00 EUR tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Komoča

22. 4. 2021

ZMLUVA O INŠTALÁCII BEZDRÓTOVÝCH ZARIADENÍ

ZMLUVA O INŠTALÁCII

15 090,00 EUR pätnásťtisícdeväťdesiat

Zemnet s.r.o.

Obec Komoča

22. 4. 2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

K012021

180,00 EUR Jednostoosemdesiat EUR

1. Mgr. Martin Matejčuk, 2. Mgr. Orsolya Šimon Szilágyi

1.Obec Komoča, 2.Ing. Koloman Halász, 3. Irena Hájasová

31. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

8/TZ/2021

0,00 EUR

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Obec Komoča

31. 3. 2021

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

129/2021

Neuvedené

NOWAS s.r.o.

Obec Komoča

31. 3. 2021

Dohoda o zrušení zmluvy č.NR151030

NR151030

0,00 EUR

RECobal s.r.o.

Obec Komoča

30. 3. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

Dohoda o ukončení zmluvy

Neuvedené

Obec Palárikovo

Obec Komoča

16. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Komoča

12. 2. 2021

Zmluva o dielo

04/2021

1 350,00 EUR jedentisíctristopäťdesiat

RRA Novozámocko

Obec Komoča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 551-575 z 655