Komoča - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Číslo zmluvy:
Dodatok č. 3
Názov:
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme obecného bytu zo dňa 09.09.2013
Predmet zmluvy:
Týmto dodatkom sa mení Zmluva o nájme obecného bytu nasledovne: Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú na tri roky s výnimkou, ak nájomca v čase podpísania zmluvy je občan so zdravotným postihnutím, kedy doba nájmu je päť rokov. Doba nájmu stanovená podľa predošlej vety začína plynúť odo dňa podpisu tohto Dodatku č.3 k Zmluve o nájme obecného bytu oboma zmluvnými stranami. Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme obecného bytu zostávajú bez zmeny.
Cena:
Neuvedené
1. Zmluvná strana:
Obec Komoča
2. Zmluvná strana:
Marta Jozafová
Adresa: Komoča 496
Meno podpisujúcej osoby:
Imrich Lukács
Funkcia podpisujúcej osoby:
starosta obce Komoča
Dátum zverejnenia:
31. 8. 2017
Dátum účinnosti zmluvy:
1. 9. 2017
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
31. 8. 2017
Platnosť zmluvy do:
31. 8. 2022