Komoča - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Číslo zmluvy:
1905/2022/MAJ
Názov:
Nájomná zmluva
Predmet zmluvy:
Predmetom nájmu je novovytvorený pozemok registra C-KN parc. č. 4070/7 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 497 m2, odčlenený GP na oddelenie parc. č. 4070/7 zo dňa 24.09.2019, vyhotveným Ing. Klaudiou Ostružlíkovou, Hroznová 2604/13, 947 03 Hurbanovo - Bohatá, úradne overeným Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom pod č. 1289/19 dňa 17.10.2019 z parcely registra C-KN, č. 4070/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9469 m2.
Cena:
1,00 EUR
1. Zmluvná strana:
Obec Komoča
2. Zmluvná strana:
Nitriansky samosprávny kraj
IČO: 37861298
Meno podpisujúcej osoby:
Imrich Lukács
Funkcia podpisujúcej osoby:
starosta obce
Dátum zverejnenia:
23. 6. 2022
Dátum účinnosti zmluvy:
24. 6. 2022
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
20. 6. 2022
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené