Komoča - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Číslo zmluvy:
1/2022
Názov:
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
Predmet zmluvy:
Predmetom tejto zmluvy je prenájom časti pozemku na parc. reg. ,,C“ č.: 166/9, druh pozemku: záhrada vo výmere 577 m2, evidovaného na LV č. 572 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor pre obec: Komoča, kat. územie: Komoča a to vo výmere 6 m2.
Cena:
50,00 EUR
1. Zmluvná strana:
Obec Komoča
2. Zmluvná strana:
Alžbeta Zajíčeková
Adresa: 941 21 Komoča č. 357
Meno podpisujúcej osoby:
Imrich Lukács
Funkcia podpisujúcej osoby:
starosta obce
Dátum zverejnenia:
15. 2. 2022
Dátum účinnosti zmluvy:
16. 2. 2022
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
15. 2. 2022
Platnosť zmluvy do:
15. 2. 2028