Komoča - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Referendum 2023 - Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností

 

O Z N Á M E N I E

o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností

pre REFERENDUM

 

            Starosta obce Komoča Imrich Lukács, v súlade s § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s Rozhodnutím prezidentky Slovenskej republiky č. 362/2022 Z. z. o vyhlásení referenda, ktoré sa uskutoční dňa 21.januára 2023,

 

A.    u t v á r a

 na území obce Komoča

 jeden volebný okrsok

pre referendum

 

  B.    u r č u j e

volebnú miestnosť okrsku číslo 1 na adrese:

Kultúrny dom, 941 21 Komoča č. 424

 

 

V Komoči, dňa: 09.11.2022                                                                Imrich Lukács, v.r.

                                                                                                                  starosta obce

 

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností.pdf (80.54 kB)

Dátum zvesenia: 31. 1. 2023 Zodpovedá: Správca Webu