Komoča - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností

O Z N Á M E N I E

o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností

pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

 

            Starosta obce Komoča Imrich Lukács, v súlade s § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 209/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú dňa 29.októbra 2022,

A.      u t v á r a

na území obce Komoča na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov  

jeden volebný okrsok

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

a zároveň aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, a

 

B.     u r č u j e

volebnú miestnosť okrsku číslo 1 na adrese:

Kultúrny dom, 941 21 Komoča č. 424

 

 

 

V Komoči, dňa 22.07.2022                                                                       Imrich Lukács, v.r.

                                                                                                                      starosta obce

 

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností.pdf (59.78 kB)

Zodpovedá: Správca Webu