Komoča - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Oznamy

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 6. 11. 2019 Dátum zvesenia: 30. 11. 2022