Obec Komoča

oficiálne stránky obce

Organizácie

Konferencia a partnerské stretnutie miest a obcí — 13-16. jún 2019 Székelyhíd – Rumunsko

Hľadanie

SPÁJAME SA V RÁMCI EURÓPSKEJ ÚNIE 2018

Budujeme partnerstvá NATUR/DANUBEPARKS

 

Program obnovy dediny

Environmentálny fond

Program obnovy dediny

Vďaka rozhodnutiu ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny – Zelená dedina sú financované v obci Komoča tieto projekty:

  • Rok 2014: Obnova centrálneho parku v Komoči
  • Rok 2015: Úprava verejného priestranstva s vytvorením oddychovej plochy v obci Komoča – II. etapa
  • Rok 2016: Úprava verejného priestranstva s vytvorením oddychovej plochy v obci Komoča – III. etapa
  • Rok 2017: Revitalizácia parku výsadbou byliniek
  • Rok 2018: Vytvorenie oddychovej zóny v parku

Budujeme partnerstvá

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013

 

triedime.sk

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

Návštevnosť od 7.2.2013

399677
Dnes
Včera
Tento týžden
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Všetky
175
144
319
397897
5990
9562
399677

Svet Európy 2017

Zmluvy, objednávky a faktúry od roku 2013:

Faktúry do roku 2013:

Č. IČO Dodávateľ Č. fakt. Účel Suma Dňa
1 34110224 Hold,stav.firma,N.Zámky 20110022 kanalizačná rúra 1398,00 EUR 18.03.2011.
2 31329209 Bel Novamann,Bratislava 2011101705 analýza ČOV 348,13 EUR 23.03.2011.
3 35697270 Orange,Bratislava 0011116811 služba 57,60 EUR 24.03.2011.
4 40060098 Zemnet, Zemné 110132 internet 74,69 EUR 24.03.2011.
5 36841960 Balázs,Komárno SP11/000435 školské pomôcky 94,52 EUR 24.03.2011.
6 604461 Tyrex, Bratislava 103100003 žľabovky 2464,94 EUR 24.03.2011.
7 37557157 Cukráreň,Brestovec 2011/3 zákusky-Kaviareň 94,00 EUR 25.03.2011.
8 597171 PD, Komoča 2011124 čistenie žumpy-KD 29,09 EUR 29.03.2011.
9 35815256 SPP Bratislava 7246921925 záloha - plyn 31,00 EUR 03.01.2011.
10 35787848 J.C. Trade Bridge, BA 20P110019 web 37,90 EUR 05.01.2011.
11 35763469 T-Com Bratislava 0721825904 služba 44,16 EUR 07.01.2011.
12 35763469 T-Com Bratislava 3721869462 služba 17,86 EUR 07.01.2011.
13 35763469 T-Com Bratislava 7721825880 služba 14,18 EUR 07.01.2011.
14 40060098 Zemnet, Zemné 110008 internet 74,69 EUR 10.01.2011.
15 36391000 DOXX Žilina 3019002255 stravné lístky 1445,98 EUR 18.01.2011.
16 36739464 KEO Záhorce 0020110153 aktualizácia KEO 13,42 EUR 18.01.2011.
17 36559901 HygiPro Nové Zámky 34/11 papierové utierky 40,75 EUR 18.01.2011.
18 735671 Tlačiareň MV SR, BA 6470002201 matričné tlačivá 26,19 EUR 19.01.2011.
19 36677281 ZSE Energia, Bratislava 7210349372 služba 1405,09 EUR 19.01.2011.
20 36677281 ZSE Energia, Bratislava 7210349373 služba 45,18 EUR 19.01.2011.
21 45543372 Inet.sk B. Bystrica 11110058 webhosting 46,20 EUR 19.01.2011.
22 31338976 CD CP SR Bratislava 1000010695 vedenie účtu 94,50 EUR 19.01.2011.
23 34454730 Connect Galanta 20112024 kanal. Potreby 50,01 EUR 19.01.2011.
24 35697270 Orange Bratislava 8291871844 služba 58,24 EUR 21.01.2011.
25 31824901 Ing. Vaššová, N. Zámky 2011011 audit 144,60 EUR 28.01.2011.
26 34145982 Ecoduc,Levice 2011017 servisna kontrola ČOV 128,36 EUR 04.04.2011.
27 45681627 C-Service,Komárno 20110260 on line 17,14 EUR 06.04.2011.
28 45236330 Fothell,Nové Zámky 112011 naplnenie intern.stránky 270,00 EUR 06.04.2011.
29 35763469 T-Com,Bratislava 7724969671 služba-OcÚ 40,57 EUR 07.04.2011.
30 35763469 T-Com,Bratislava 8725011871 služba-MŠ 16,20 EUR 07.04.2011.
31 35763469 T-Com,Bratislava 8724969649 služba-KD 14,30 EUR 07.04.2011.
32 44291809 RWE Gas,Košice 4460000084 záloha-plyn 1610,00 EUR 08.04.2011.
33 1027005969 JUDr.Czibula,Vlčany 11005 právne služby 298,75 EUR 08.04.2011.
34 36550949 ZsVaK,Nové Zámky 260010155 vodné a stočné 117,60 EUR 11.04.2011.
35 36739464 KEO,Záhorce 0020110891 aktual.progr.KEO 13,42 EUR 11.04.2011.
36 14085453 Pekáreň Dóža,Zemné 11202 školská jedáleň 47,28 EUR 12.04.2011.
37 31698948 Viktória-Hámor,Medzev 2011067 struna do kosačky 84,00 EUR 13.04.2011.
38 36677281 ZSE Energia,Bratislava 7230332878 služba 1369,31 EUR 13.04.2011.
39 36677281 ZSE Energia,Bratislava 7230332879 služba 45,02 EUR 13.04.2011.
40 34454730 Connect,Galanta 20112145 kancel.potreby 32,87 EUR 14.04.2011.
41 35960132 Datatrade,Zl.Moravce 91100202 knižná publikácia 27,48 EUR 18.04.2011.
42 31440291 Brantner,Nové Zámky 1041100667 odvoz odpadu 1396,24 EUR 18.04.2011.
43 365539163 IT Com,Nové Zámky 112108 softvérové práce 26,50 EUR 21.04.2011.
44 365539163 IT Com,Nové Zámky 112120 rozšírenie licencie Eset Smart 102,16 EUR 21.04.2011.
45 36246271 Alfa-R,Galanta 2214110093 zmrzlina-Kaviareň 92,72 EUR 21.04.2011.
46 34145982 Ecoduc,Levice 2011020 servisna kontrola ČOV 181,37 EUR 26.04.2011.
47 31329209 BelNovamann,Bratislava 2011102748 analýza ČOV 348,13 EUR 26.04.2011.
48 45655634 Ján Grajzeľ,Košice 20110204 stolové kalendáre 2012 46,00 EUR 26.04.2011.
49 35763469 T-Mobile,Bratislava 7103787945 služba 2,64 EUR 26.04.2011.
50 35815256 SPP, Bratislava 7450057109 plyn-preplatok -86,18 EUR 26.04.2011.
51 35697270 Orange,Bratislava 5120555963 služba 57,60 EUR 26.04.2011.
52 44291809 RWE Gas,Košice 4467000073 záloha-plyn 1610,00 EUR 05.05.2011.
53 36677281 ZsE Energia,Bratislava 7230343446 služba 1406,08 EUR 12.05.2011.
54 31440291 Brantner,Nové Zámky 1041100928 odvoz odpadu 1345,76 EUR 13.05.2011.
55 36677281 ZsE Energia,Bratislava 7230348666 služba 1369,18 EUR 09.06.2011.
56 31440291 Brantner,Nové Zámky 1041101208 odvoz odpadu 1167,79 EUR 14.06.2011.
57 44291809 RWE Gas,Košice 4484000114 záloha-plyn 1610,00 EUR 07.07.2011.
58 36677281 ZsE Energia,Bratislava 7230353819 služba 1144,91 EUR 12.07.2011.
59 31440291 Brantner,Nové Zámky 1041101476 odvoz odpadu 1196,83 EUR 14.07.2011.
60 44291809 RWE Gas,Košice 4460002145 záloha-plyn 1610,00 EUR 03.08.2011.
61 36677281 ZsE Energia,Bratislava 7450018204 služba 1144,90 EUR 11.08.2011.
62 31440291 Brantner,Nové Zámky 1041101763 odvoz odpadu 1379,02 EUR 12.08.2011.
63 36520012 Martus s.r.o. N.Zámky 20110452 lavice 8000,00 EUR 26.08.2011.
64 35815256 SPP,Bratislava 7144043773 záloha-plyn 36,00 EUR 03.01.2012.
65 44744412 3PCentrum,Dvory n.Žit. 242012 požiarnotechn.služba 60,00 EUR 04.01.2012.
66 37924460 Kanet, Bratislava 000612 vypracov.žiadosti 200,00 EUR 10.01.2012.
67 35787848 J.C.Trade Bridge, Blava 20P120033 prezentácia web stránky 37,90 EUR 11.01.2012.
68 36391000 DOXX Žilina 3029001566 stravné lístky 905,98 EUR 11.01.2012.
69 597171 PD Komoča 2012004 čistenie žumpy 14,54 EUR 16.01.2012.
70 36739464 KEO Záhorce 0020120183 aktual.programu KEO 13,42 EUR 17.01.2012.
71 36739464 KEO Záhorce 0020120430 modul mzdy KEO 50,57 EUR 17.01.2012.
72 34588027 MiCon, Nové Zámky 012012 porad.činnosť ÚR 250,00 EUR 17.01.2012.
73 35763469 Slovak Telekom,Blava 7200621357 služba 10,87 EUR 19.01.2012.
74 34145982 Ecoduc, Levice 2012001 servis ČOV 375,36 EUR 20.01.2012.
75 597171 PD Komoča 2012016 čistenie žumpy 14,54 EUR 24.01.2012.
76 12804151 Ing.Szekeres,Nové Zámky 1207032 audítorská služba 180,00 EUR 24.01.2012.
77 31338976 Centr.depoz.CP,Blava 1100499308 vedenie účtu 92,82 EUR 25.01.2012.
78 34454730 Connect, Galanta 20122024 kancel.potreby 115,04 EUR 25.01.2012.
79 35697270 Orange, Bratislava 5150556029 služba 58,47 EUR 25.01.2012.
80 31331131 ŠEVT, Banská Bystrica 2122200717 tlačivá do MŠ 12,22 EUR 30.01.2012.
81 31602436 Ajfa+Avis, Žilina 20122074 publikácia-Čo má vedieť.. 49,00 EUR 01.02.2012.
82 36677281 ZsE Energia,Bratislava 7445744727 služba 87,81 EUR 01.02.2012.
83 36677281 ZsE Energia,Bratislava 7445740840 služba 1010,06 EUR 01.02.2012.
84 36677281 ZsE Energia,Bratislava 7445740841 služba 90,91 EUR 01.02.2012.
85 44291809 RWE Gas,Košice 4210000812 vyúčtovanie-plyn 132,37 EUR 01.02.2012.
86 36677281 ZsE Energia,Bratislava 7010375623 služba 58,81 EUR 01.02.2012.
87 36677281 ZsE Energia,Bratislava 7010375622 preplatok-elektrina -37,84 EUR 01.02.2012.
88 35815256 SPP, Bratislava 7217418414 záloha-plyn 36,00 EUR 02.02.2012.
89 44744412 3PCentrum,Dvory n.Žit. 1082012 požiarnotechn.služba 60,00 EUR 03.02.2012.
90 35940026 Atelier na bašte,N.Zámky 052011 projektová dokumentácia 1896,00 EUR 03.02.2012.
91 36550949 ZsVaK, Nové Zámky 8270000371 vodné 83,30 EUR 03.02.2012.
92 36550949 ZsVaK, Nové Zámky 8270000374 vodné 17,68 EUR 03.02.2012.
93 36550949 ZsVaK, Nové Zámky 8270000375 vodné 15,14 EUR 03.02.2012.
94 31338976 Centr.depoz.CP,Blava 2012600448 výpis z účtu CP 9,78 EUR 03.02.2012.
95 44291809 RWE Gas,Košice 4444006975 záloha-plyn 2227,00 EUR 07.02.2012.
96 44392923 Controleco, Levice 12007 sprac.ročných výkazov ČOV 150,00 EUR 07.02.2012.
97 37963945 JUDr.Garbanová 1/2012 právne služba 200,00 EUR 07.02.2012.
98 36677281 ZsE Energia,Bratislava 7445796997 služba 87,81 EUR 08.02.2012.
99 35763469 T-Com,Bratislava 0735057751 služba 79,14 EUR 08.02.2012.
100 45681627 C-Service,Komárno 20120100 on line 89,41 EUR 13.02.2012.
101 14085453 Pekáreň Dóža,Zemné 12072 školská jedáleň 45,16 EUR 14.02.2012.
102 31440291 Brantner,Nové Zámky 1041200208 odvoz odpadu 1158,90 EUR 16.02.2012.
103 46353119 Nomiland,Košice 6120012 MŠ-pedagog.diagnostika 20,80 EUR 16.02.2012.
104 36677281 ZsE Energia,Bratislava 7445818571 služba 681,79 EUR 17.02.2012.
105 36677281 ZsE Energia,Bratislava 7445818572 služba 484,36 EUR 17.02.2012.
106 41761952 Reality-Plus,Nové Zámky 19/2012 vypracov.žiadosti 200,00 EUR 17.02.2012.
107 36275662 Bioproduct,Dun.Klátov 2012/11 drvenie drev.odpadu 870,00 EUR 20.02.2012.
108 41061560 VOMA, Veľké Zálužie 8/2012 verejné obstarávanie stav.prác 500,00 EUR 20.02.2012.
109 35763469 Slovak Telekom,Blava 7201831019 služba 10,08 EUR 21.02.2012.
110 34145982 Ecoduc, Levice 2012011 servis ČOV 201,40 EUR 21.02.2012.
111 35697270 Orange, Bratislava 5154015290 služba 57,51 EUR 23.02.2012.
112 37557157 Cukráreň,Brestovec 20122 zákusky,Kaviareň 67,10 EUR 24.02.2012.
113 36377147 Mountfield,Martin 12102310067 kosačka 595,55 EUR 27.02.2012.
114 597171 PD Komoča 2012068 čistenie žumpy 14,54 EUR 27.02.2012.
115 36014991 S-Epi, Žilina 3229000643 ročný prístup-verejná správa 71,00 EUR 27.02.2012.
116 31440291 Brantner,Nové Zámky 1041200266 použitie plošiny 189,12 EUR 28.02.2012.
117 34006656 RVC,Nitra 0123/2012 Príručka-účt.súvsťažnosti 21,00 EUR 28.02.2012.
118 36739464 KEO Záhorce 0020121197 KEO-Majetok 23,88 EUR 29.02.2012.
119 31426158 AZ Print, Nové Zámky 20120104 poštové poukážky 87,60 EUR 29.02.2012.
120 35815256 SPP,Bratislava 7267418869 záloha-plyn 36,00 EUR 02.03.2012.
121 36677281 ZsE Energia,Bratislava 7445876471 služba 1166,15 EUR 05.03.2012.
122 36677281 ZsE Energia,Bratislava 7445876472 služba 87,81 EUR 05.03.2012.
123 597171 PD Komoča 2012083 čistenie žumpy 14,54 EUR 05.03.2012.
124 36539163 IT Com,Nové Zámky 122015 toner Canon 111,25 EUR 06.03.2012.
125 36539163 IT Com,Nové Zámky 124004 oprava faxu 39,60 EUR 06.03.2012.
126 44291809 RWE Gas,Košice 4424005636 záloha-plyn 1750,00 EUR 06.03.2012.
127 44744412 3PCentrum,Dvory n.Žit. 2622012 požiarnotechn.služba 60,00 EUR 07.03.2012.
128 35763469 Slovak Telekom,Blava 2736054438 služba 81,91 EUR 07.03.2012.
129 32581190 Olymp-Šmrhola,Santovka 2422012 vlajky 70,52 EUR 09.03.2012.
130 14085453 Pekáreň Dóža,Zemné 12140 školská jedáleň 49,68 EUR 12.03.2012.
131 1027005969 JUDr.Czibula,Vlčany 2012003 právna pomoc 727,05 EUR 13.03.2012.
132 31440291 Brantner,Nové Zámky 1041200425 odvoz odpadu 768,72 EUR 14.03.2012.
133 36550949 ZsVaK, Nové Zámky 8270009074 vodné 10,09 EUR 14.03.2012.
134 36550949 ZsVaK, Nové Zámky 8270009077 vodné 21,46 EUR 14.03.2012.
135 36550949 ZsVaK, Nové Zámky 8270009078 vodné 16,40 EUR 14.03.2012.
136 34145982 Ecoduc, Levice 2012015 oprava potrubia 416,63 EUR 14.03.2012.
137 37557157 Cukráreň,Brestovec 20124 zákusky,Kaviareň 61,00 EUR 16.03.2012.
138 35763469 Slovak Telekom,Blava 7203022503 služba 10,08 EUR 19.03.2012.
139 35833289 Kwesto,Nitra 0678434 kartotéka 191,40 EUR 19.03.2012.
140 45681627 C-Service,Komárno 20120197 on line 36,66 EUR 19.03.2012.
141 36110272 RRA Komárno 102012 vypracov.projektu 200,00 EUR 19.03.2012.
142 597171 PD Komoča 2012093 čistenie žumpy 14,54 EUR 19.03.2012.
143 31329209 Bel Novamann,N.Zámky 2012101764 analýza ČOV 348,13 EUR 22.03.2012.
144 35697270 Orange, Bratislava 5157434625 služba 59,20 EUR 23.03.2012.
145 36815365 Webex media,Košice 120338 doména a webhosting 19,90 EUR 26.03.2012.
146 36391000 DOXX Žilina 3029009168 stravné lístky 905,98 EUR 26.03.2012.
147 46463127 NEO Slovakia,Poprad 106032012 inzercia 50,00 EUR 26.03.2012.
148 40059561 ORI bufet,Zemné 100186 strava voľby 48,00 EUR 27.03.2012.
149 41609875 Bálint Restár,Kolárovo 2632012 štrk a kameň 180,00 EUR 27.03.2012.
150 597171 PD Komoča 2012111 čistenie žumpy 14,54 EUR 29.03.2012.
151 44291809 RWE Gas,Košice 4460006047 záloha-plyn 1750,00 EUR 05.04.2012.
152 36677281 ZsE Energia,Bratislava 7445953675 služba 1166,15 EUR 05.04.2012.
153 48348857 Peter Štaubert,N.Zámky 17042012 renovácia parkety v KD 1500,00 EUR 17.04.2012.
154 31440291 Brantner,Nové Zámky 1041200685 odvoz odpadu 1219,35 EUR 17.04.2012.
155 44291809 RWE Gas,Košice 4440008218 záloha-plyn 1750,00 EUR 07.05.2012.
156 36677281 ZsE Energia,Bratislava 7435897697 služba 1166,15 EUR 07.05.2012.
157 31440291 Brantner,Nové Zámky 1041200979 odvoz odpadu 1183,81 EUR 15.05.2012.
158 44291809 RWE Gas,Košice 4470023871 záloha-plyn 1750,00 EUR 06.06.2012.
159 36677281 ZsE Energia,Bratislava 7446139895 služba 1393,31 EUR 07.06.2012.
160 31440291 Brantner,Nové Zámky 1041201234 odvoz odpadu 1467,36 EUR 11.06.2012.
161 44291809 RWE Gas,Košice 4447008048 záloha-plyn 1750,00 EUR 06.07.2012.
162 36677281 ZsE Energia,Bratislava 7446227536 služba 1393,31 EUR 09.07.2012.
163 31440291 Brantner,Nové Zámky 1041201539 odvoz odpadu 1234,75 EUR 13.07.2012.
164 44291809 RWE Gas,Košice 4497001572 záloha-plyn 1750,00 EUR 07.08.2012.
165 36677281 ZsE Energia,Bratislava 7446311778 služba 1393,31 EUR 09.08.2012.
166 31440291 Brantner,Nové Zámky 1041201774 odvoz odpadu 1961,65 EUR 10.08.2012.
167 35940026 Ateliér na bašte,N.Zámky 142012 Projekt.dokum.-byty 1896,00 EUR 23.08.2012.
168 36677281 ZsE Energia,Bratislava 7446366567 služba 1552,31 EUR 04.09.2012.
169 44291809 RWE Gas,Košice 4444012803 záloha-plyn 1750,00 EUR 06.09.2012.
170 31440291 Brantner,Nové Zámky 1041202065 odvoz odpadu 1019,93 EUR 13.09.2012.
171 44291809 RWE Gas,Košice 4470027977 záloha-plyn 1750,00 EUR 03.10.2012.
172 36677281 ZsE Energia,Bratislava 7446440816 služba 1552,31 EUR 04.10.2012.
173 31440291 Brantner,Nové Zámky 1041202345 odvoz odpadu 1052,19 EUR 12.10.2012.
174 44291809 RWE Gas,Košice 4494006647 záloha-plyn 1750,00 EUR 06.11.2012.
175 36677281 ZsE Energia,Bratislava 7446549658 služba 1552,31 EUR 08.11.2012.
176 31440291 Brantner,Nové Zámky 1041202626 odvoz odpadu 1186,49 EUR 15.11.2012.
177 44291809 RWE Gas,Košice 4467003295 záloha-plyn 1750,00 EUR 06.12.2012.
178 31440291 Brantner,Nové Zámky 1041202905 odvoz odpadu 1083,29 EUR 13.12.2012.

Tento web používa známe „koláčiky“ -- súbory cookies.
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem