Výrub stromov

Pre zabezpečenie plynulej a bezporuchovej prevádzky sa pristupuje k výrubu porastov v blízkosti vedenia vysokého napätia. Pre viac informácií viď list od Ing. Vozára (PDF, 0,5 MB) a mapovú prílohu (PDF, 0,9 MB).