Pozývame Vás na vyplnenie vedomostného kvízu o našej obci (v maďarčine).