Oznámenie o výsledku verejného obstarávania zákazky - „Úprava verejného priestranstva s vytvorením oddychovej plochy v obci Komoča – II. etapa“(PDF; 82 kB).